Persondatapolitik

Persondatapolitik

GoAudit’s persondatapolitik

Introduktion

GoAudit Revisionsanpartsselskab (“GoAudit”, “vi”, “os” eller “vores”) er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandøres, samarbejdspartneres og vores medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder persondatapolitik.

Når GoAudit i forbindelse med levering af konsulent- og rådgivningsydelser behandler personoplysninger, anser vi os for databehandler, da vi behandler dem på vegne af vores kunde og efter kundens instruks. I disse tilfælde sikrer vi at indgå en databehandleraftale med vores kunde, der indeholder instruks og vilkår for GoAudit’s behandling af personoplysninger.

Når GoAudit udfører lovpligtig revision og andre erklæringsopgaver med sikkerhed, anser vi os for dataansvarlige, lige såvel som når vi udfører visse andre ydelser og behandler personoplysninger i forbindelse med administration af vores samarbejder mv., hvor GoAudit bestemmer formålet med behandlingen.

Denne persondatapolitik indeholder oplysninger om GoAudit’s behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig, som du kan læse mere om nedenfor.

Behandlingssikkerhed

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i GoAudit. Vi arbejder seriøst og professionelt med infomationssikkerhed, og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder, som GoAudit som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.

Du kan kontakte GoAudit og få indsigt i, hvilke personoplysninger GoAudit behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver slettet, at GoAudit begrænser behandlingen af dem, eller ønsker du at gøre indsigelse mod GoAudit’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte GoAudit. Du kan endvidere kontakte GoAudit, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information om GoAudit og markedsføringsmateriale fra GoAudit, kan du let framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den relevante e-mail, du har modtaget fra os. Tilbagekaldelsen berører ikke lovligheden af den behandling, vi har foretaget forud for tilbagekaldelsen.

Ændringer i denne persondatapolitik
Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik.

Persondatapolitikken er opdateret den 29. januar 2019.

Kontakt

Dataansvarlig er
GoAudit Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 37 20 59 07,
Ny Adelgade 5 A, 3. th.
1104 København K

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os:

GoAudit Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 37 20 59 07,
Ny Adelgade 5 A, 3. th.
1104 København K
Telefon: 33 14 99 49
e-mail: info@goaudit.dk

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til info@goaudit.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over GoAudit’s behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Regler

De regler der gælder for GoAudit’s behandling af dine personoplysninger findes i:
Databeskyttelsesforordningen
Databeskyttelsesloven