FAQ

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad indgår i bogføring?

Bogføring er med til at skabe et overblik over dine indtægter og udgifter. Disse bliver derefter kategoriseret og skaber et grundlag for dit regnskab.

Hvad er et regnskab?

Regnskabet er en opgørelse over din virksomheds indtægter og udgifter. Dette giver en indikation af jeres økonomiske præstation inden for en bestemt periode. Regnskabet indeholder en resultatopgørelse samt en balance. Resultatopgørelsen viser hvorvidt der er et over- eller underskud i den gældende periode. Balancen angiver værdien af det, din virksomhed ejer eller skylder på det pågældende tidspunkt for opgørelsen.

Hvad er revision?

Revision er en ekstern og uvildig gennemgang samt kontrol af jeres regnskab udført af en autoristeret revisor.  Revisoren kontrollere om din virksomheds årsregnskab lever op til de lovmæssige krav, samt hvorvidt regnskabet giver et retvisende indblik i virksomhedens resultat, aktiver, passiver og finansielle stilling.